Ako stavať základy domu

Do základov domov je možné sa pustiť dvoma spôsobmi. Svojpomocne, alebo za asistencie profesionálnej stavebnej firmy Postup realizácie základov domu však zostáva stále rovnaký. Pri ekozákladovej doske je však dôležité vnímať podstatné rozdiely. Aj pri realizácii základov domu je potrebné zZáklady domuačať s plánovaním. Najdôležitejšou časťou tejto fázy je statický výpočet základovej dosky. Tento výpočet berie do úvahy údaje získané pri geologickom prieskume. Tieto dáta sú nesmierne dôležité, keďže pôda pod každým domom je jedinečná. Ak chcete, aby váš dom stál pevne niekoľko desaťročí, geologický prieskum nemožno podceniť. Celá váha stavby sa totiž prenáša práve na pôdu. Tá musí byť dostatočne zhutnená, aby jej vlastnosti boli stabilné. Aby nedochádzalo k jej sadaniu.

Moderné základy rodinného domu

Pri bežných základoch sa medzi základovú dosku a pôdu navozí bežný štrk, ktorý má základovú dosku a aj celý dom izolovať od pôdy. Toto riešenie však ani zďaleka nie je optimálne. Pri zhotovovaní ekozákladovej dosky sa namiesto štrku používa omnoho efektívnejší materiál. Hovoríme o penovom skle či sklopenovom granuláte. Spoločnosť ecoZáklady s. r. o. predáva najkvalitnejšie penové sklo – Technopor. Technopor má na rozdiel od štrku výborné termo-izolačné vlastnosti. Vďaka penovému sklu je možné základy domu efektívne izolovať. Hrúbka uloženého penové skla určuje stupeň izolácie. Hrúbka sa určuje na základe projektovanej tepelnej účinnosti stavby. Technopor má okrem tepelno-izolačných vlastností aj efekt hydroizolačný. Penové sklo zároveň ochráni váš príbytok od nebezpečného plynu radón. Pred betonážou je potrebné skontrolovať umiestnenie kanalizácie, vodovodných a elektrických rozvodov. Pri realizácii základov domu je potrebné dbať aj na to, aby základová doska bola perfektne rovná. Dôležitá je aj efektívna izolácia základovej dosky zo všetkých strán. Chcete vedieť viac o ekozákladovej doske? Viac informácií nájdete na webovej stránke Ecozaklady.sk.